Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 5.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 7
 • 8
 • 49 m²
 • 6.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 33.4 m²
 • 4.85 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 112 m²
 • 10.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 73.5 m²
 • 6.95 tỷVND
F
 • 148.6 m²
 • 14.8 tỷVND