Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 15 m²
 • 2.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 30 m²
 • 5.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.4 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 7
 • 67.7 m²
 • 24 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.6 m²
 • 6.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 40.5 m²
 • 6.7 tỷVND