Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 42.5 m²
 • 12.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 86 m²
 • 10.9 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 32 m²
 • 6.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.4 m²
 • 8.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 83 m²
 • 6.55 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 3.8 tỷVND