Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 55 m²
 • 15.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 22.1 m²
 • 4.35 tỷVND
C
 • 7
 • 4
 • 86.7 m²
 • 21.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 95.6 m²
 • 15 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 36 m²
 • 1.85 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 6.2 tỷVND