Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.2 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.6 m²
 • 2.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.3 m²
 • 4.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 27 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 100.5 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16.9 m²
 • 3.5 tỷVND