Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 5.65 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 78 m²
 • 13 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 47.6 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 20 m²
 • 2.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 69.4 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.6 tỷVND