Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 169.9 m²
 • 10.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 1,340 m²
 • 11.9 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 80 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 64.7 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 44.2 m²
 • 3.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 5.3 tỷVND