Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 56 m²
 • 17 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36.2 m²
 • 4.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 8.3 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36.1 m²
 • 7.9 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 23.3 m²
 • 3.6 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 39.1 m²
 • 9.2 tỷVND