Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 27 m²
 • 3.88 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 8.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.5 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 87 m²
 • 4.39 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.7 tỷVND