Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 30 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 41.6 m²
 • 11 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 30 m²
 • 3.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 23.2 m²
 • 4.1 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 24.2 m²
 • 13.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 55.7 m²
 • 11 tỷVND