Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 3.99 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 35.5 m²
 • 2.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 25 m²
 • 2.7 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 99.6 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 47 m²
 • 5.3 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 90.8 m²
 • 16 tỷVND