Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 28.73 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 6
 • 6
 • 80 m²
 • 13 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 55.7 m²
 • 6.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 4.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 60 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 5
 • 5
 • 136 m²
 • 13.8 tỷVND