Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 93.5 m²
 • 3.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 62.1 m²
 • 2.85 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 59 m²
 • 1.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.1 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 1.7 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 57 m²
 • 1.65 tỷVND