Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 35 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 48.4 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 5.86 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 48.4 m²
 • 5.6 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 39.7 m²
 • 8.2 tỷVND