Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 38.2 m²
 • 4.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 8.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 25.1 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 17 m²
 • 4.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 23.4 m²
 • 5 tỷVND