Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 74 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.36 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 106.9 m²
 • 11.5 tỷVND
E
 • 103.72 m²
 • 5.25 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 2.3 tỷVND