Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 119 m²
 • 19 tỷVND
B
Đã bán
 • 157.5 m²
 • 8.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.8 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 7
 • 6
 • 110 m²
 • 10.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 3.75 tỷVND
F
Đã bán
 • 69.3 m²
 • 4.1 tỷVND