Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 61 m²
 • 10.7 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 25 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.4 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 33.01 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 15
 • 15
 • 142 m²
 • 15.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 55 m²
 • 6.8 tỷVND