Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 5
 • 66.2 m²
 • 5.45 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 88 m²
 • 3.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 35.7 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 52.3 m²
 • 3.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.9 tỷVND