Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 31 m²
 • 6.15 tỷVND
B
 • 1
 • 2
 • 11.7 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 26 m²
 • 2.95 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 36 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 29.9 m²
 • 4.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 2.6 tỷVND