Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 70 m²
 • 9.2 tỷVND
B
 • 5
 • 4
 • 80 m²
 • 9.8 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 1.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.73 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 58 m²
 • 1.99 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.67 tỷVND