Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 53 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 4.1 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 56 m²
 • 9.5 tỷVND
D
 • 6
 • 4
 • 83.5 m²
 • 11.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 15.3 m²
 • 2.15 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 37 m²
 • 4.8 tỷVND