Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 19.4 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75.7 m²
 • 6.6 tỷVND
C
 • 60
 • 60
 • 311.8 m²
 • 30 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 3.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38 m²
 • 4.75 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 53 m²
 • 7.5 tỷVND