Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 46.5 m²
 • 5.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 56 m²
 • 6.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 84 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 5.58 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 53.5 m²
 • 4.65 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 4.2 tỷVND