Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 62.5 m²
 • 12.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 80 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56 m²
 • 9.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 11
 • 11
 • 130 m²
 • 12 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 65 m²
 • 12.7 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 49.2 m²
 • 21 tỷVND