Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 1.74 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 48 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 68 m²
 • 4.3 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 41.5 m²
 • 10.5 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 99.7 m²
 • 4.1 tỷVND