Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 38 m²
 • 4.6 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 84 m²
 • 7 tỷVND
C
 • 108.1 m²
 • 16.1 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 71 m²
 • 9.2 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 39.7 m²
 • 8.2 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 12 m²
 • 2.5 tỷVND