Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 83.8 m²
 • 8.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 83.8 m²
 • 8.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 57 m²
 • 7.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 10
 • 6
 • 117 m²
 • 21.21 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 18.4 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 76.5 m²
 • 8.4 tỷVND