Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 45.1 m²
 • 4.55 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 52 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.6 m²
 • 3.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 44.2 m²
 • 2.05 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 35.6 m²
 • 3.35 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 72.3 m²
 • 5.5 tỷVND