Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 51.7 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 58.5 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 81 m²
 • 5.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 12.2 m²
 • 1.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 24.6 m²
 • 3 tỷVND