Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24.8 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25.8 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 26.3 m²
 • 2.25 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 51.7 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 58.5 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 81 m²
 • 5.7 tỷVND