Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 63.4 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24.8 m²
 • 2.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25.8 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 26.3 m²
 • 2.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 24.6 m²
 • 3 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 61.2 m²
 • 4.2 tỷVND