Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 52 m²
 • 4.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 56.6 m²
 • 6.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 31.5 m²
 • 3 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.4 m²
 • 2.6 tỷVND
E
 • 41.6 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 68.3 m²
 • 7.5 tỷVND