Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.4 m²
 • 2.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 46 m²
 • 4.66 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 3.15 tỷVND
D
 • 4
 • 4
 • 68.3 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 2.36 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 7.5 tỷVND