Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 5
 • 41.5 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 44 m²
 • 11.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 32 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 4
 • 2
 • 31.6 m²
 • 5.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 15.5 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 10.4 m²
 • 1.95 tỷVND