Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 22.9 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 32 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 108 m²
 • 2.68 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 104 m²
 • 2.75 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 2.53 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 118 m²
 • 2.9 tỷVND