Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 64.8 m²
 • 8.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 126.8 m²
 • 5.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 130.7 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 4.15 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 2.95 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 3.5 tỷVND