Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 37 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 64 m²
 • 4.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16 m²
 • 1.99 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.7 m²
 • 4.05 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28.5 m²
 • 2.5 tỷVND
F
 • 99.9 m²
 • 5.5 tỷVND