Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 25.9 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 4
 • 2
 • 51.2 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 5
 • 4
 • 79 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 72 m²
 • 4.8 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 37.5 m²
 • 4.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 3.8 tỷVND