Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.25 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 1.32 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 1.2 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 19.74 m²
 • 1.4 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 90 m²
 • 25.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 36.1 m²
 • 7.9 tỷVND