Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 68.3 m²
 • 7.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 21.3 m²
 • 2.7 tỷVND
C
 • 6
 • 6
 • 94 m²
 • 7.6 tỷVND
D
 • 5
 • 3
 • 52.4 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 65.1 m²
 • 8.2 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 53.9 m²
 • 2.65 tỷVND