Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 81 m²
 • 3.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 85 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 6
 • 3
 • 145 m²
 • 46 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 21.5 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 81 m²
 • 3.17 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.1 m²
 • 6.95 tỷVND