Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 18.1 m²
 • 2.65 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 48.9 m²
 • 14.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21 m²
 • 4.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 34 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 44.5 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 5
 • 6
 • 42.3 m²
 • 13.8 tỷVND