Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 76 m²
 • 13 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 100.1 m²
 • 14.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 100.8 m²
 • 14.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 76 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 82.8 m²
 • 19.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 72 m²
 • 8 tỷVND