Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 67.2 m²
 • 1.98 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.98 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 67 m²
 • 1.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 61 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 80 m²
 • 13 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 90 m²
 • 15.05 tỷVND