Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 64.05 m²
 • 5.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 4.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 8
 • 6
 • 110 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 85.3 m²
 • 5.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 4.92 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43 m²
 • 4.28 tỷVND