Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 100.4 m²
 • 6.6 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 55.5 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 53.6 m²
 • 4.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 44.3 m²
 • 4.29 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 47.4 m²
 • 4.45 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 2.25 tỷVND