Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 43 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 2
 • 3
 • 70.5 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 27 m²
 • 3.95 tỷVND
D
 • 6
 • 6
 • 58.1 m²
 • 11 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45.2 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 58.9 m²
 • 6.4 tỷVND