Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 3
 • 48.6 m²
 • 6.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 84 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.92 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 85 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.91 tỷVND