Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 277 m²
 • 7.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 350 m²
 • 10 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 3.28 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 69 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.9 tỷVND